Türkiye +90 212 6232015

Ürünler/Sistemler

Nem Alma Sistem Kontrolü

Nem Alma Cihazları için Hümidistatlar ve Enerji Tasarrufu

DST basit higrostatlardan PLC tabanlı nem ve sıcaklık kontrollerine kadar her şeyi sunabilmektedir. Birçok uygulamada eğer nem alma cihazları iyi kontrol edilirlerse geri ödeme süreleri de kısalmaktadır.  Enerji tasarrufu broşürü DST nem alma cihazlarına uygun kontrol cihazları hakkında genel bir bilgi vermektedir. Bütün çeşitler tamamen montajlanıp test edilmiştir.  İyi bir kontrol sistemine yatırım işletme maliyetlerinde ciddi azaltmalar sağlayabilmektedir. Aynı zamanda çevreyi korumuş olup çevre akreditasyonu yapılıyorsa veya başvuruluyorsa önemli bir adım atılmış olur.

Tek Tedarikçi

İşletme endüstrisinin genellikle zorlu hava şartlandırma talepleri olmaktadır ve bunlara tam uyum gösterilmesi istenir. DST hem nem hem de sıcaklığı kontrol edebilmek birkaç sistem sunabilmektedir. Bu birkaç alternatifle beraber sistemi kurabileceğinizi gösterir: bütün bunlar tek bir tedarikçi tarafından sağlanmakta ve optimize edilmektedir.

Enerji Tasarrufu – Üç Aşama

Üç DST kontrol aşaması mevcuttur. Birinci aşama ufak nem alma cihazları için tasarlanmıştır. İkinci aşama öncelikli olarak elektrikli ve gazlı rejenere edilen nem alma cihazları için, üçüncü aşama ise buhar veya sıcak su ile rejenere edilen nem alma cihazları için geliştirilmiştir.

 1. EH3 Hümidistat
 2. EH4 Hümidistat
 3. Enerji Tasarrufu & Nem Kontrolü

EH3 Hümidistat ve Kontrolör

 • Bagil nem %RH
 • Mutlak nem g/kg
 • Çig noktasi °C dp
 • Sicaklik °C / K / °F

2 Adet Kapama Kontağı: Yukarıdaki 4 parametrenin her birinden her röleye kaynak seçme şansı. Nem alma ünitesini iki adımda kontrol etmek veya iki ayrı nem alma ünitesini kullanmak için kullanılır. Ayrıca bir rölede nem alma amaçlı kullanılırken diğer bir rölede sıcaklık kontrolü için kullanılabilir.

Gösterge ve diyotlar: 2 parametrenin gösterilebildiği, 2 satırlı gösterge. Yeşil "Normal" diyotu ve kırmızı "Alarm" diyot anahtarları, dört parametrenin de set değerlerine göre açılıp kapanır.  

Analog çıktı: Vdc veya mA seklinde iki çıktı, PI-regülatöründen yukarıdaki dört parametreden birinden kaynak seçer.

PI-regülatörü: 3 fazlı bir nem alma cihazında enerji korumasının veya bir soğutma serpantininin kontrol vanasının kontrolünü yapar. Bağıl nemi, mutlak nemi, çig noktasını veya sıcaklığı ayarlayın, EH-3 sabit tutsun.

Sensör: Honeywell marka, <±%2RH ve <±%0.5°C doğruluk seviyeli kapasitif tip nem sensörü. Her sensörde kalibrasyon protokolü mevcuttur.

EH4 Hümidistat

 • EH 4 hızlı tepkimeli sensörlü iki kademeli hümidistattır.
 • 2 adet bağımsız kuru kontak.
 • Görünür “Yüksek RH” alarmı
 • Şimdi aynı zamanda nemlendirmede de kullanılabilir

İki kapama kontağı: Bağımsız iki adet programlanabilir röle bulunmaktadır. Nem alma ünitesini iki kademede kontrol etmek, iki ayrı nem alma ünitesini kontrol etmek veya bir cihazı aç/kapa kontrol edip aynı zamanda düşük/yüksek RH alarmı almak için de kullanılabilir. Nem alma ve nemlendirme amaçlı kullanılabilir. 

Gösterge ve Diyotlar: Büyük RH göstergesi (15mm). Neon lambalar röle çalışmalarını gösterir. Ayarlanan “Yüksek RH” noktası aşıldığında flaş yanmaktadır.

Sensör: Honeywell marka, <±%2RH doğruluk seviyeli kapasitif tip nem sensörü. Her sensör fabrikada kalibre edilir. Opsiyonel olarak duvar veya kanal bağlantılı seçilebilir.

Aksesuarlar: Harici ekran. 25 m’lik düşük voltojlı kablosu ile kilitli Ekran.

Nem Alma Cihazlarında Enerji Tasarrufu & Nem Kontrolü

Enerji Tasarrufu 1. Adım

 2 kademeli hümidistat, örneğin EH-3, yarım kapasiteye regüle eder, daha sonra 2. Kademede 0 kadar kapasiteyi indirebilir.

 

Enerji Tasarrufu 2.Adım

Kontrol sistemi üniteye ve ısıtıcıya (elektrikli, buhar veya gaz) göre ısıtıcıyı sıfırdan tam kapasiteye kadar regüle eder. Nem sensörü ısıtıcıyı regüle ederek kontrol eder. Diğer uygulamalarda, nem sensörü harici olarak takılır ve nem alma cihazının dağıtım kutusuna bağlanır.

Enerji Tasarrufu 3.Adım

Sistem nem alma kapasitesini %20 ila %100 arasında regüle etmektedir. Isıtıcının basit regüle edilerek enerji tasarrufundan daha verimli olarak nemli hava debisi, rotor dönme sayısı (bazı durumlarda) ve ısıtıcının gücü paralel olarak regüle etmektedir. Regülatörler sayesinde nem sensörü nemli hava debisini ve bazı durumlarda rotor hızını kontrol etmektedir. Rejenerasyon sıcaklığı yükseltilerek verimli nem alma sağlanmaktadır. Alternatif olarak nem alma cihazları harici regülatör kullanarak 0-10V sinyal ile kontrol edilebilmektedir.