DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN İLERİ MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ

Kereste Depoları

Kereste yaşayan bir malzemedir ve dengeli bir depolama mahali gerektirir. Kereste higroskobik malzeme olup her zaman su içerir, sürekli olarak havaya nem verip ve alır. Bütün tahtalar eğer mahaldeki bağıl nem miktarı fazla ise havadaki nemi emer, eğer mahaldeki bağıl nem çok düşükse nemi havaya bırakır.

Kereste suyu emdikçe şişer, bıraktıça büzüşür. Her iki durumda da mahaldeki havadaki nem miktarına göre boyutları değişir. 

Nemli kereste ağır ve işlemesi zorken, kuru tahta eğilir ve çatlar.

Yumuşak ve sert kereste ihtiyaçları kerestenin cinsine ve kullanım amacına bağlı olarak da gerekli nem miktarını belirler.

Kerestenin içerdiği nem miktarı

Kereste endüstrisinde nem alma cihazlarının kullanım amacı sürekli olarak sabit iç hava iklimi sağlayarak müşterilere sürekli yüksek kalitede ürünler tedarik edebilmektedir. Recusorb ısı geri kazanımı ile çalışır ve rejenerasyon enerji kaynağı olarak buharlı, elektrikli, gazlı veya sıcak su kullanılabilir. Özellikle sıcak su kullanan firmalar, Recusorb kullanarak enerji maliyetlerini azaltabilirler.

Kereste nem miktarı kerestenin ağırlığının fırınlanmış kereste ağırlığına bölünüerek elde  edilen yüzde miktarı olarak ifade edilir. %8-10 nem ihtiva eden kereste için mahal havası %40-55 Rh bağıl nem arasında tutulması gerekmektedir. Isıtılan kereste depolarında sıcaklığın bağıl nemi etkilemesiyle kararsız bir kereste nem miktarına neden olmaktadır. 

Kurutucu nem alma cihazı depoda bağıl nemi sıcaklığa bakılmaksızın kontrol etmektedir. Mahaldeki şartlar sabit kalır ve kereste uygun nem miktarında depolanır. 

Ürünlerin kalitesini garanti etmek isteyen tedarikçiler depolarında kurutucu nem alma cihazlarını kullanmaları gerekmektedir. Eğer keresteler tek cidarlı PVC binalarda nemi kontrol edilmiş şekilde depolanıyorlarsa, düşük infiltrasyon oranları (düşüknem yükleri) nedeniyle minimum işletme maliyetlerine katlanırlar.