DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN İLERİ MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ

Kanallarda Hava Hızı Ölçümü

Kanallardaki hava hızları ölçümü debi ölçüm probları ile ortalama alınarak yapılmaktadır. Hava kanalı içerisine yandan ve üstten olmak üzere, + şeklinde yerleştirilen sensörler, çıkışları birbirlerine paralel bağlanarak tüm kesit taranmak sureti ile ortalama hava hızının saptanmasını sağlarlar. Sensör pitot prensibine göre statik ve toplam basınç farkını dolayısıyla dinamik basıncı ölçer. Basınç farkı fark basınç aktarıcısı tarafından ölçülür ve PLC ünitesine gönderilir. PLC tarafından okunan basınç farkı, aşağıda belirtilen formül kullanılarak debi hesaplatılır.

Yandaki resimde belirtilen A1 ve A2 uçları paralel şekilde fark basınç aktarıcısının( + ) ucuna B1 ve B2 uçları aynı şekilde aktarıcının ( – ) ucuna bağlanır. Fark basınç aktarıcısının elektriksel bağlantıları ile ilgili detaylar, aktarıcının içinde bulunan prospektüste detaylı olarak anlatılmaktadır.

Debi ölçüm sensörünün hava kanalına mekanik olarak  montajı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar;

  • Hava kanalının en uzun düz noktası bulunur ve bu düz ölçünün hava akış yönüne göre 5/8 öncesinde 3/8 sonrasında boşluk kalacak şekilde monte edilir.
  • Prob flanşlarının kanal kenarına tam paralel olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde ölçüm sağlıklı yapılamaz.

Örnek: Hava kanalının en düz noktası 4 m ise; sensör öncesinde 5/8 yani 2,5 m, sonrasında  ise 3/8 yani 1,5m boşluk kalacak şekilde kanala monte edilir.

Hava Hızı [m/s] =   1,293 x (P)½ (ölçülen basınç farkı) [Pa]  ............................ (1)

Debi =  Hız  x kanal kesiti x 3600  ......................................................................... (2)

[m³/h] =  [m/s] x  [ m² ] 

 

Diğer teknik-bilgiler