DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN İLERİ MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİ

Enerji Santrallerinde Nem Alma Sistemlerinin Kullanımı

Enerji tesisleri ve mahalde bulunan depolanan makinaların korunması ve uzun ömürlülüğü özellikle uzun duruşlarda öenmli bir problemdir. Enerji tesislerinin korunması ve ekipmanların korunmasında kurutucu metotların kullanılması yeni değildir. 60 yılların ortalarından beri nem alma cihazları enerji endüstrisinde nem kaynaklı bozulmalara bariyer olarak kullanılmıştır.

Enerji santrallerinde duruşlarda kurutma yapılması gereken mahaller;

Jeneratör - çarkları kuru tutarak korozyonu engellemek ve kısa sürede çalıştırma zamanı sağlamak önemlidir. Kuru hava aynı zamanda jeneratör ısıtıcıların verimlerini arttırır.

Yoğuşturucu - boşaltılıp tekrardan doldurulmasına imkan vermek için kuru tutulmalıdır.

Tekrar Isıtıcı - tüpleri süper ısıtıcı tüplerinden daha ince olduğu için korozyona daha hassastır. Paslanmaz çeliklerde iç taneciklerde meydana gelen bozulmalar kuru hava kullanılarak minimuma indirilir.

Besleme & Yoğuşma boruları - besleme suyun boru paslarından kontamine olmasını engellemek için boruların içlerindeki korozyonu engellemek önemlidir.

Kazan - kazan borularının brülör kısmındaki yüzey sıcaklıkları çiğ noktası altına düştükleri için yoğuşma meydana gelir. Yoğuşma kurumların, asit depositlerin ve hidrolizlerin sülfürik bileşenleri ile reaksiyona girerek yüksek asidik çözelti oluşturur. Sonuç hızlı bir şekilde bölgesel metal yüzeylerin korozyona uğramasıdır.

Reaktör tankı - bakım sırasında CO2 uzaklaştırılması, korozyonun engellenmesi ve grafitin CO2 ile tekrardan doldurulması için kuru hava gerekmektedir.